Nya data som visar på NeuroRestore projektets potential inom depression presenterad på konferensen ECNP 2021

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation och poster avseende forkningsplattformen inom neurologi, NeuroRestore, dess koppling till BDNF/TrkB-signallering och potentiella terapeutiska roll inom depression, som presenterades på European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2021 den 2-5 oktober i Lissabon, Portugal, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Characterization of positive allosteric modulators of TrkB for the treatment of depression, hölls av Johan Sandin, Chief Scientific Officer, och innehåller nya data som visar hur substanser från NeuroRestore-plattformen påverkar relevanta signalvägar i hjärnan samt har effekter i olika prekliniska modeller som länkar till depression.
 
Dessa substanser stimulerar signalleringen av receptorerna för neurotrofinen BDNF, s.k. TrkB-receptorer. Detta biologiska system har kopplats till depression och stödet för denna hypotes har stärkts ytterligare under senare tid och nya vetenkapliga fynd indikerar att många av de klassiska antidepressiva läkemedel som finns idag, faktiskt medierar sin effekt via BDNF/TrkB.* Utöver detta uppvisar även substanserna en positiv effekt på kognitiv förmåga, såsom minne och inlärning – funktioner som kan också vara påverkade i depression.
 
”NeuroRestore, med den primära läkemedelskandidaten ACD856, fungerar som förstärkare av BDNF/NGF-signalering och kan användas vid oilka typer av kognitiva nedsättningar där samma signalväg är reducerad. Vi har tidigare sett att substanser från NeuroRestore-plattformen har haft effekter i prekliniska modeller för depression och det är mycket spännande att vi med dessa fynd får ytterligare vetenskapligt stöd för effekten”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.
 
”De fynd vi sett med våra substanser indikerar att det finns stora möjligheter för NeuroRestore-plattformen inom andra kognitiva indikationer även utanför Alzheimer. Depression är ett område med stora medicinska behov och drabbar människor ned i ung ålder”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.
 
Abstraktet är författat bland annat av Dr Johan Sandin, forskningschef på AlzeCure, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, och Magnus Halldin, Head of DMPK & Safety på AlzeCure.

Presentationen, postern och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/).

*) Casarotto et al., 2021, Antidepressant drugs act by directly binding to TRKB neurotrophin receptors, Cell 184, 1299–1313, March 4, 2021,  https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(21)00077-5.pdf