Nya resultat från AlzeCures smärtprojekt TrkA-NAM presenterat på smärtkonferensen IASP

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation och poster avseende det prekliniska projektet TrkA-NAM mot osteoartrit smärta och andra svåra smärttillstånd, som presenterades på IASP 2021 World Congress on Pain den 9-11 samt 16-18 juni, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Posterpresentationen, som hölls av Dr. Pontus Forsell, projektledare och Head of Discovery på AlzeCure, fastslår att NGF/TrkA-signallering är ett välvaliderat och lovande alternativ för nya smärtstillande medel utan de biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider. Identifiering av selektiva och potenta småmolekylära TrkA-NAM substanser kan potentiellt undvika några av de biverkningar som observerats för anti-NGF-antikroppar på grund av en mer selektiv verkningsmekanism, samtidigt som den analgetiska effekten bibehålls. Optimeringsprogrammet har identifierat mycket potenta och selektiva TrkA-NAM substanser och visat på smärtlindring i prekliniska modeller in vivo, både i neuropatisk smärta och artrit, vilket indikerar en bred potential för verkningsmekanismen.
 
”De data som presenteras i posterpresentationen är mycket lovande och en tydlig validering av vår FoU-plattform. Vårt arbete med att välja en läkemedelskandidat för detta högintressanta projekt fortsätter och vi förväntar oss att kunna tillkännage en kandidat före slutet av 2021”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.
 
Det s k late-breaking abstractet, med titeln Negative Allosteric Modulators of TrkA for the Treatment of Pain, är författat av bland annat Dr. Pontus Forsell, projektledare och Head of Discovery på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry på AlzeCure, Dr. Magnus Halldin, Head of DMPK & Safety Assessment på AlzeCure, and Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure.
 
Presentation och poster finns tillgänglig på AlzeCures webbplats:
https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/