Positiva data från den kliniska fas I MAD-studien med AlzeCures Alzheimer-projekt NeuroRestore ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har avslutat den kliniska fas I-studien (multiple ascending dose, MAD) med upprepad dosering av läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.

Data visar att ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform har god tolerabilitet och säkerhet. Vidare så demonstrerar resultaten att substansen har lämpliga farmakokinetiska egenskaper med snabbt upptag i kroppen samt relevant och dos-beroende exponering i CNS.

MAD fas I-studien är AlzeCures tredje kliniska studie med ACD856, bolagets ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore-plattformen. Substansen är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Det primära studiemålet var att utvärdera läkemedelskandidatens tolerabilitet och säkerhet efter upprepad dosering.

"Vi är väldigt glada över att ACD856 uppvisar en mycket god profil för vidare klinisk utveckling”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma. ”Med sin potential att förbättra minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, till exempel vid Alzheimers sjukdom, sömnapné, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom.”

Bolaget startade studien i september 2021 och presenterar nu enligt plan resultat från denna kliniska studie med ACD856. Förberedelser görs nu för att initiera ytterligare kliniska studier. Dessa kommande studier är inriktade på att utvärdera tidiga effektsignaler i människa.

”Resultaten för NeuroRestore-kandidaten ACD856 följer de tidigare positiva kliniska resultaten med substansen, och vi ser nu med spänning framemot de fortsatta kliniska studierna”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure. ”Jag ser också att dessa data kommer att stimulera potentiella partnerskaps- och utlicensieringsdiskussioner och öka intresset för NeuroRestore-plattformen.”