Positiva kliniska data med den nya icke-opioida VR1 antagonisten ACD440 presenteras på smärtkonferensen IASP

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation och poster avseende den ledande läkemedelskandidaten ACD440 mot neuropatisk smärta, som presenterades på IASP 2021 World Congress on Pain den 9-11 samt 16-18 juni, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Posterpresentationen, som hölls av Matthias Rother, Medical Program Director på AlzeCure, redogör för resultat och slutsatser från bolagets kliniska fas Ib-studie med TRPV1-antagonisten ACD440, som AlzeCure rapporterade positiva kliniska data från den 19 april 2021. Resultaten från studien visar att inga topikala (erytem, ​​avskalning, klåda) eller systemiska biverkningar rapporterades i studien och att ACD440 förefaller vara säkert att användas på normal hud, inflammerad hud och på hud med nedsatt barriärfunktion. Farmakodynamiska data visar att ACD440-gelen hade en högst signifikant smärtstillande effekt, både på laser-framkallad smärta och mekanisk beröring. Effekten observerades på samtliga tre testade hudtillstånd, vilket indikerar att produkten kan användas på flera olika hudtyper.
 
”Resultaten och slutsatserna från posterpresentationerna är mycket lovande och stärker vår tilltro till såväl läkemedelskandidaten som smärtplattformen som helhet. Vi planerar nu för nästa steg – att  ta ACD440 in klniska i fas II-studier i perifer neuropatisk smärta”, säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.
 
”Dessa resultat är väldigt intressanta och lovande. Jag stödjer starkt en vidare klinisk studie i patienter med neuropatisk smärta”, säger Dr Ralf Baron, Professor i Neurologi vid Kiels Universitet.
 
”Marknaden för neuropatisk smärta hade ett värde på över 10 miljarder USD 2020 samtidigt som en majoritet av patienterna fortfarande inte fick adekvat effekt av sin befintliga behandling. Detta tydliggör det stora medicinska behovet av en effektivare behandling och den enorma potentialen för vårt projekt. ACD440 kan bli ett first-in-class läkemedel och tillgodose ett mycket stort behov”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.
 
Det s k late-breaking abstractet, med titeln ACD440 – A potent TRPV1 Antagonist for the topical Treatment of Pain, är författat bland annat av Dr Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure, Dr. Klaus Schaffler, som genomförde Proof-of-Mechanism-studien med ACD440, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, och Matthias Rother, Medical Program Director på AlzeCure.
 
Presentation och poster finns tillgänglig på AlzeCures webbplats:
https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/