Sista patient färdigbehandlad i AlzeCures kliniska fas II-studie med icke-opioiden ACD440 i neuropatisk smärta

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att den sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) nu har skett i den pågående kliniska fas II-studien med den ledande icke opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.

”Vi ser fram emot att se resultaten från denna viktiga fas II-studie i perifer neuropatisk smärta, ett område med mycket stora medicinska behov där upp till 80% av patienterna inte får tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar och där många fortfarande ordineras opioider”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure.

Den kliniska fas II-studien som utförs i samarbete med LINK Medical Research i Uppsala är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over-studie som syftar till att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440. Huvudresultaten från studien förväntas senast till sommaren 2023.

AlzeCures läkemedelskandidat ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1 som ligger till grund för projektet belönades med Nobelpriset i medicin 2021. Det finns således en stark vetenskaplig grund för denna biologiska mekanism, inklusive dess relation till smärtsignalering. ACD440, som även är bolagets ledande läkemedelskandidat inom plattformen Painless, genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021. Där sågs både mycket god tolerabilitet och säkerhet, men även en potent, långtidsverkande smärtstillande effekt av substansen, som appliceras som en gel på huden.

Det medicinska behovet inom neuropatisk smärta är mycket stort, inte minst för att finna alternativ till opioider. Marknaden för neuropatisk smärta är den enskilt störst marknadssegmentet inom smärtbehandling vilken årligen omsätter över 11 miljarder USD. Upp till 80% av patienterna upplever idag inte tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar.

”Vi ser framemot att se resultaten från denna viktiga fas II studie i perifer neuropatisk smärta, ett område med mycket stora medicinska behov där upp till 80% av patienterna inte får tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar och där många fortfarande ordineras opioider”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure Pharma.

"Bristen av effektiva och säkra läkemedel kombinerat med det faktum att uppåt 8% av den vuxna befolkningen lider av neuropatisk smärta tydliggör det stora medicinska behovet och den enorma potentialen för vårt projekt. ACD440 kan bli ett first-in-class läkemedel och tillgodose ett mycket stort patient behov, vilket naturligtvis är en värdedrivare i samband med utlicensieringen", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.