Utfall i AlzeCures nyemission

AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 22 mars 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 59,4 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen vilket medför att AlzeCure därmed tillförs cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 22 mars 2022 och sammanställningen visar att 8 654 688 aktier, motsvarande cirka 57,3 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 324 629 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2,1 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 59,4 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 20,8 procent av Företrädesemissionen och AlzeCure tillförs därmed cirka 48,5 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 4 mars 2022.

Trots en orolig och turbulent omvärld har både nuvarande och nya aktieägare deltagit i denna emission. Stödet och kapitaltillskottet förser AlzeCure med nödvändigt kapital för att genomföra den högintressanta kliniska fas II-studien för ACD440 samt fortsätta driva de pågående Alzheimer-projekten, vilka samtliga har potential att bidra med substantiellt värde för våra aktieägare. Vi ser fram emot att helhjärtat fokusera våra samlade resurser till fortsatta framsteg i våra tre forskningsplattformar”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 303 064,50 SEK till sammanlagt 1 247 207,375 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 12 122 580 aktier till totalt 49 888 295 aktier.

Handel med BTA
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 15, 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med Företrädesemissionen.