AlzeCure deltar på Redeyes Alzheimers-event den 21 mars

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag bolagets VD Martin Jönsson ska medverka på Redeyes Alzheimers-event mellan 14.00 och 15.00 den 21 mars 2024.

AlzeCure har tillsammans med Bioarctic och Alizinova bjudits in till en paneldiskussion för att tala om vetenskapen bakom sina läkemedelskandidater, det återstående behovet och vad som krävs för att framgångsrikt lansera en ny generation Alzheimersläkemedel.

Varje bolag inleder med enminutspresentation och deltar sedan i en 10-minuters Q&A som leds av Redeyes analytiker. Martin Jönsson inleder sin presentation 14.20. Eventet, som är på svenska, avslutas med en paneldiskussion där samtliga bolag deltar.

Livesändningen finns tillgänglig via följande länk:
https://www.redeye.se/events/975970/redeye-theme-alzheimer-2