AlzeCure erhåller godkännande för start av klinisk fas Ib-studie med ACD440 inom neuropatisk smärta

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att det har erhållit godkännande från regulatoriska myndigheter i Tyskland att inleda en fas Ib-studie med läkemedelskandidaten ACD440.

ACD440 är en läkemedelskandidat för lokalt bruk, d v s som gel eller kräm, inom AlzeCures Painless-plattform och inriktad mot neuropatisk smärta. ACD440 har tidigare genomgått kliniska fas I-studier där läkemedelskandidatens tolerabilitet utvärderats och tidiga effektsignaler observerats.

Den kommande fas Ib-studien med ACD440 har som primärt studiemål att utvärdera säkerhet och tolerabilitet, samt effekt och s k proof of mechanism-data med den topikala beredningen. Resultat från studien beräknas under H1 2021.

”Vi har haft som målsättning att initiera två kliniska studier innan året är slut och det är med stor glädje vi nu kan meddela att vi fått godkänt för studiestart även med vårt smärtprojekt ACD440, kort efter att vi har erhållit godkännande för att inleda en klinisk fas I-studie med ACD856 i Alzheimers. Neuropatisk smärta är i likhet med Alzheimers ett sjukdomsområde med stor underbehandling där en majoritet av patienterna inte bedöms få adekvat smärtlindring. Behovet av effektivare läkemedel är enormt och jag ser fram emot att kunna inleda vår första studie med den här lovande läkemedelskandidaten inom kort”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.