AlzeCure erhåller tillstånd för kliniska fas 1 studier

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) meddelar idag att alla nödvändiga myndighetstillstånd för att starta kliniska fas 1 studier har erhållits för läkemedelskandidaten ACD855, bolagets ledande läkemedelskandidat inom forskningsplattformen NeuroRestore.  

”Vi är glada att ha erhållit tillståndet något tidigare än väntat. Vi ser fram emot avläsning av säkerhetsdata och ännu viktigare tidig effektsignal, som vid ett positivt utfall är en mycket viktig värdedrivare för projektet,” säger Johan Sandin, vd på AlzeCure. 

Studierna för AlzeCures primära läkemedelskandidat inom forskningsplattformen NeuroRestore, ACD855, planeras att inledas inom kort. Resultaten beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2020. 

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, CEO
Tel: +46 703 738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Denna information är sådan som AlzeCure Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3december 2018 kl. 10.15CET.

Om AlzeCure Pharma
AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag noterat på Nasdaq First North Premier som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.