AlzeCure får abstract accepterat om positiva kliniska EEG-resultat med Alzheimerprojektet NeuroRestore ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ett abstract om NeuroRestore ACD856 och dess positiva effekter på hjärnaktivitet i den kliniska MAD-studien har antagits för presentation på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som i år hålls i San Francisco den 29 november – 2 december.

Abstractet, med titeln Quantitative EEG results from a multiple ascending dose study in healthy volunteers with NeuroRestore ACD856, a positive modulator of Neurotrophin Trk-receptors, kommer att presenteras vid den internationella Alzheimer-konferensen CTAD 2022 av Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure. Övriga författare är Kristin Önnestam, projektledare, Boel Nilsson, Dr. Matthias Rother, Dr. Erik Rein-Hedin, Dr. Peter Anderer, Manuel Kemethofer, Dr. Magnus Halldin, Director of Discovery DMPK & Safety assessment, Dr. Gunnar Nordvall, Director of Medicinal Chemistry på AlzeCure, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure, och Dr. Märta Segerdahl, Head of Development & CMO på AlzeCure.

Presentationen innehåller resultat från den kliniska fas I MAD-studien med ACD856, den ledande läkemedelskandidaten inom NeuroRestore-plattformen, vilken uppvisar både god tolerabilitet och goda farmakokinetiska egenskaper i människa. Substansen passerar även över blod-hjärnbarriären i höga och relevanta koncentrationer där den aktiverar relevanta nervbanor i hjärnan, något som reflekteras i EEG-mätningar på försökspersonerna.

“Dessa nya positiva kliniska resultat visar på ”central target engagement” av ACD856, dvs att substansen når och aktiverar målorganet – hjärnan. Hjärnaktiveringen som observerats stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen av substansen inom både kognitiva sjukdomar och depression”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

“Vi är mycket glada att vi får möjligheten att presentera våra data på en sådan prestigefull Alzheimer-konferens som CTAD. NeuroRestore ACD856 har uppvisat mycket goda kliniska resultat och dessa EEG-data stärker ytterligare det externa intresset för projektet", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).