AlzeCure får late breaking-abstract om nya prekliniska data med ACD856 accepterat på AD/PD 2024-konferensen

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om prekliniska data med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 har antagits för en posterpresentation vid AD/PD 2024, som kommer att hållas i Lissabon den 5-9 mars.

Abstractet, med titeln ACD856 is a biased positive allosteric modulator of Trk-receptors – Enhances neurite outgrowth but do not affect pain signaling, kommer att presenteras vid den internationella konferensen AD/PD 2024 om Alzheimers, Parkinsons sjukdom och relaterade neurologiska sjukdomar av Pontus Forsell, Head of Discovery and Research på AlzeCure. Medförfattare är Veronica Lidell, Azita Rasti, Gunnar Nordvall och Johan Sandin.

Presentationen inkluderar studieresultat som visar att ACD856, den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-plattformen som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, selektivt förefaller potentiera vissa signalvägar, men inte andra. Nya prekliniska data visar att substansen stimulerar tillväxt av nervcellsutskott vilket kan främja nervcellskommunikation, men påverkar inte annan funktion, som till exempel smärtsignalering. Tidigare studier har även kunnat visa att ACD856 förbättrar minnesförmåga, synaptisk plasticitet och har nervcellsskyddande egenskaper.

“De selektiva effekterna av ACD856 är en styrka för de fortsatta kliniska studierna och visar på att substanser från projektet kan ha potenta effekter och samtidigt bibehålla en god säkerhetsprofil”, säger Pontus Forsell.

“Dessa positiva data är mycket viktiga för AlzeCure eftersom vi nu kan fortsätta utvecklingen av denna potentiella blockbuster inom Alzheimers sjukdom där det alltjämt finns ett stort medicinskt behov", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).