AlzeCure får late-breaking abstract om smärtprojektet TrkA-NAM accepterad för presentation

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om sitt prekliniska projekt TrkA-NAM mot osteoartrit smärta och andra svåra smärttillstånd har accepterats för presentation vid IASP 2021 World Congress on Pain, som i år hålls helt digitalt den 9-11 juni och 16-18 juni.

Det s k late-breaking abstractet, med titeln Negative Allosteric Modulators of TrkA for the Treatment of Pain, kommer att presenteras vid den globala smärtkonferensen IASP 2021 World Congress on Pain av Dr. Pontus Forsell, projektledare och Head of Discovery på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry på AlzeCure, Dr. Magnus Halldin, Head of DMPK & Safety Assessment på AlzeCure, and Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure.
 
Resultat från optimeringsprogrammet visar att NGF/TrkA-signallering är ett välvaliderat och lovande alternativ för nya smärtstillande medel utan biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider. Identifiering av selektiva och potenta småmolekylära TrkA-NAM substanser kan potentiellt undvika några av de biverkningar som observerats för anti-NGF-antikroppar på grund av en mer selektiv verkningsmekanism, samtidigt som den analgetiska effekten bibehålls. Vi har i vårt optimeringsprogram identifierat mycket potenta och selektiva TrkA-NAM substanser och visat på smärtlindring in vivo.
 
"Jag är mycket nöjd med att vi får ytterligare ett godkännande för ett abstrakt från vår mycket spännande Painless-plattform vid denna prestigefyllda konferens. Detta är en tydlig validering av vår FoU-plattform och stärker vår övertygelse om att vi har rätt i vår forskning och våra projekt. Datan som vi har för TrkA-NAM i smärta är lovande, och vi ser fram emot att presentera resultaten", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.
 
Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures webbplats efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/).