AlzeCure får patent för NeuroRestore ACD856 godkänt i USA

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett patent som täcker ACD856, vilken utvecklas mot Alzheimers sjukdom och andra indikationer med kognitiv påverkan.

USPTO har meddelat att de har godkänt bolagets patentansökan i USA som avser ACD856 som är den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore plattformen och som utvecklas mot Alzheimers sjukdom. Patentnumret är US 11,352,332 och patentet är giltigt till och med 2039.

ACD856 och de andra substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan såsom BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner. Nya prekliniska resultat visar även på potentiellt neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser. Den biologiska mekanismen bakom NeuroRestore möjliggör flera indikationer, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, men även depression.

“Vi fortsätter uppbyggandet av en patentportfölj för vårt NeuroRestore program. Det här är viktigt steg för ACD856 som ligger i klinisk utveckling mot Alzheimers”, säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP.

“Det här är mycket goda nyheter och utgör ett viktigt delmål för både projektet och bolaget samt stärker ytterligare våra kommersiella möjligheter för denna lovande substans, som precis genererat nya positiva kliniska data”, säger Martin Jönsson, VD.