AlzeCure får positiv vägledande klinisk data med ACD856 som utvecklas för Alzheimers sjukdom

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag nya vägledande data från den pågående kliniska fas I MAD-studien med ACD856 som visar att substansen når hjärnan, målorganet för substansen som utvecklas som behandling för Alzheimers sjukdom.

ACD856, som är bolagets ledande läkemedelskandidat inom plattformen NeuroRestore, genomgår för närvarande en klinisk fas I MAD-studie (Multiple Ascending Dose). Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet efter upprepad dosering av olika doser av substansen, men även att studera koncentrationen av substansen i kroppen. AlzeCure har nu erhållit nyckeldata som visar att ACD856 når hjärnan i relevanta koncentrationer, något som stödjer det vidare utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom.

“Med dessa positiva data som visar på att NeuroRestore ACD856 effektivt passerar blod-hjärnbarriären och når hjärnan i höga och relevanta koncentrationer, kan vi gå vidare mot nästa steg – en signaldetektionsstudie där syftet är att studera tidiga effektsignaler”, säger Martin Jönsson, vd för AlzeCure Pharma. “Detta projekt har helt utvecklats av AlzeCure, från molekyl till kliniska studier, och visar på organisationens förmåga, bredd och kapacitet”, fortsätter Martin Jönsson.
 
ACD856 och de andra substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem i hjärnan, vilket kan leda till förbättrad kognition. Prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan inklusive inlärnings- och minnesfunktioner.