AlzeCure får presentation accepterad om sjukdoms-modifierande effekter av ACD856 på Alzheimerkonferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ett abstract med prekliniska data om NeuroRestore ACD856 som visar på dess potentiella sjukdomsmodifierande effekter har antagits för presentation på den årliga Alzheimer-konferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som i år hålls i Boston den 24 – 27 oktober.

Abstractet, med titeln NeuroRestore ACD856, a Trk-PAM in clinical development for Alzheimer’s disease shows neuroprotective and neurorestorative effects, kommer att presenteras vid den internationella Alzheimer-konferensen CTAD 2023 av Martin Jönsson, VD på AlzeCure. Övriga författare är Pontus Forsell, Veronica Lidell, Azita Rasti, Gunnar Nordvall och Johan Sandin.

Presentationen innehåller nya prekliniska resultat med ACD856, den ledande läkemedelskandidaten inom NeuroRestore-plattformen. Data visar att substansen uppvisar både skyddande och regenerativa effekter på nervceller, något som indikerar på potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper hos denna klass av molekyler.

”Våra nya data visar bland annat att ACD856 skyddar nervceller mot de toxiska effekterna av proteinet amyloid-beta, vilket är huvudkomponenten i de skadliga amyloida plack som bildas i hjärnan hos Alzheimerpatienter", säger Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure Pharma AB.

Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervceller och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner. ACD856 har genomgått kliniska fas I-studier, där både god säkerhet och tolerabilitet påvisades hos människor, men även att läkemedelskandidaten passerade blod-hjärnbarriären och att substansen aktiverade delar av hjärnan som är centrala för både kognition- och depressionsbehandling.

“Vi är mycket glada att vi får möjligheten att presentera våra nya data på en sådan stor och erkänd Alzheimer-konferens som CTAD. Med de positiva kliniska resultat som vi tidigare erhållit med ACD856, samt dessa nya prekliniska resultat som ytterligare stödjer en sjukdomsmodifierande och skyddande effekt, har vi både en mycket lovande och unik läkemedelskandidat i vår forskningsportfölj, i ett område med ett mycket stort medicinskt behov", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma AB.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).