AlzeCure offentliggör årsredovisning för 2018

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) tillkännager idag att bolagets årsredovisning för 2018 finns nu att ta del av på bolagets hemsida, www.alzecurepharma.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl.17.45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD
Tel: 0703-738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.