AlzeCure Pharma AB bjuder in till investerarträffar hos Erik Penser Bank

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade i fredags att Finansinspektionen godkänt det prospekt som AlzeCure upprättat med anledning av förestående nyemission. Prospektet finns tillgängligt på AlzeCures hemsida (www.alzecurepharma.se), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). I samband med företrädesemissionen, med teckningsperiod från den 8 till den 22 mars, bjuder AlzeCure in till två investerarträffar hos Erik Penser Bank under mars månad.

AlzeCures VD, Martin Jönsson, presenterar bolagets verksamhet och framtidsplaner vid följande tillfällen:

  • Den 9 mars 2022 kl 18:00 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27, Stockholm
  • Den 21 mars 2022 kl 12:00 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27, Stockholm

Anmälan ska ske till Erik Penser Bank via e-post till http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/4343584774444A59457040. Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

Presentationen hos Erik Penser Bank den 9 mars 2022 kommer också finnas tillgänglig via Erik Penser Banks youtube-kanal, samt i efterhand på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/.