AlzeCure Pharma livesänder expert-event inom Alzheimers kring högaktuella gamma-sekretasmodulatorer

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolaget bjuder in till ett livesänt expert-event den 19 februari kl 15:00 CET med Professor Henrik Zetterberg som inbjuden gästföreläsare.

Under symposiet, med titeln ”Advances in the treatment of Alzheimer’s disease – Small molecule gamma-secretase modulators (GSMs) as promising disease-modifying treatments”, kommer professor Zetterberg att ge en översikt över forskningen inom Alzheimer-området med särskilt fokus på den senaste utvecklingen inom de terapeutiska och diagnostiska områdena. Därutöver kommer Professor Zetterberg tillsammans med AlzeCures VD, Martin Jönsson, och CSO, Johan Sandin, att diskutera bolagets framsteg i utvecklingen av potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.

AlzeCures Alzstatin-plattform består av potenta och selektiva GSMs som har visat sig minska produktionen av toxiska Aβ42-oligomerer med mer än 60% i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom, utan att påverka andra signalvägar som kontrolleras av gamma-sekretas, en viktig begränsning för första generationens gamma-sekretashämmare (GSIs). AlzeCures GSM ökar samtidigt produktionen av Aβ37 och Aβ38, som har visat skyddande egenskaper genom att förhindra Aβ-aggregering. Alzstatin-programmet kommer att dra nytta av den kliniska utveckling som Roche håller på att lägga upp och som också har en GSM under utveckling, RG6289, vilket visar att stora läkemedelsföretag validerar och intresserar sig för mekanismen. Vid den senaste CTAD-konferensen presenterade Roche kliniska fas I-data för RG6289 som visar på bevisad mekanism och en god säkerhetsprofil.

AlzeCures NeuroRestore-program (Trk-PAM) är utformat för att förbättra kognitionen vid Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar, och data tyder också på potentiella sjukdomsmodifierande effekter. Programmet med ACD856 har uppvisat en god säkerhetsprofil samt target engagment i fas I och förbereds för fas II-studier.

Agenda:
15:00 – Introduktion till AlzeCure och agenda för dagen – Martin Jönsson, VD AlzeCure
15:10 – Alzheimers sjukdom och amyloidhypotesen – Henrik Zetterberg, MD, PhD, Göteborgs universitet & University College London
15:50 – Alzstatin: en småmolekylär sjukdomsmodifierande och förebyggande behandling mot Alzheimers – Johan Sandin, PhD, CSO, AlzeCure
16:05 – Q&A
16:25 – Avslutning – Martin Jönsson, VD AlzeCure

Eventet hålls på engelska och sker i samarbete med Finwire, kräver ingen föranmälan och kan följas via: https://www.finwire.tv/webcast/alzecure-pharma/capital-market-day/

Presentationen kommer även finnas tillgänglig i efterhand på AlzeCures hemsida https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/ samt i bolagets YouTube kanal: https://www.youtube.com/@alzecurepharma5138