AlzeCure presenterar forskningen bakom NeuroRestore och TrkA-NAM på konferens om läkemedelsutveckling

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget presenterar forskningen som ledde fram till NeuroRestore och TrkA-NAM på läkemedelsutvecklings-konferensen ELRIG i Göteborg, 10-12 maj 2022.

Presentationen, med titeln The use of PathHunter cell lines to discover modulators of Trk-receptors. From screen to phase 1, hålls av Pontus Forsell, Head of Discovery and Research, och beskriver den forskning som lett fram till utvecklingen av ACD856 i NeuroRestore-plattformen och TrkA-NAM projektet i Painless-plattformen.

Bland annat beskrivs hur substanserna tagits fram i AlzeCures interna forskning, hur de påverkar målmekanismen i cellulära studier samt hur dessa effekter yttrar sig in vivo, med potenta positiva kognitiva effekter med NeuroRestore samt smärtlindrande effekter med TrkA-NAM.

"Användandet av denna forskning är ett bra exempel på hur viktigt det är att välja en kostnadseffektiv och bra metodik med god translaterbarhet till effektmodeller i djur”, säger Pontus Forsell.

"Den forskning som presenteras visar på AlzeCures utmärkta kapacitet och är ett av våra fundament för att vara en innovativ, snabb och agil forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på att leverera viktiga nya unika terapier både inom kognitions- och smärtområdet där det finns enorma medicinska behov”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).