AlzeCure presenterar nya Alzstatin-data vid det 11:e Pharmaceutical Profiling-mötet

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract med nya lovande prekliniska Alzstatin-data har antagits för en posterpresentation vid det 11:e Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development som äger rum den 27 januari 2022, på Humanities Theatre, English Park Campus, Uppsala.

Abstractet, med titeln Development of novel gamma-secretase modulators for the treatment of Alzheimer’s disease, kommer att presenteras av Dr. Maria Backlund vid det 11:e Symposium on Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development, med Institutionen för Farmaci vid Uppsala universitet som värd. Övriga författare inkluderar Sanja Juric, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure och Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry på AlzeCure.

Syftet med arbetet var att utforska effekten av AlzeCures substans AC-0027875 på Aβ42-reduktion, det vill säga att minska produktionen av toxisk amyloid beta hos djur, samt att bedöma dess farmakokinetiska egenskaper. AC-0027875 är en ny potent småmolekyls γ-sekretasmodulator (GSM) och en del av AlzeCures forskningsplattform Alzstatin®. GSM representerar en lovande klass av Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som gör dem lämpliga som en sjukdomsmodifierande eller förebyggande behandling av presymptomatisk Alzheimers sjukdom.

“Det är fastställt att Aβ spelar en viktig patogen roll vid Alzheimers och börjar ackumuleras i hjärnan flera år innan tydliga symtom utvecklas. Även om detta fortfarande är prekliniska data är det uppmuntrande att se resultaten som indikerar att GSM, såsom vår AC-0027875, minskar produktionen av toxisk Aβ42 vilket gör dem mycket lovande som terapi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

"Med Alzstatin vill vi på AlzeCure erbjuda en förebyggande och sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers i form av en oral terapi, som är icke-invasiv för patienter och jag är nöjd över framstegen vi gör", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).