AlzeCure presenterar nya data kring smärtprojektet TrkA-NAM på IASP 2024

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract om sitt prekliniska projekt TrkA-NAM mot osteoartros smärta och andra svåra smärttillstånd har accepterats för presentation vid IASP 2024 World Congress on Pain i Amsterdam den 5-9 augusti.

Abstractet, med titeln Pharmacological Effects of ACD137, a Potent and Selective Negative Allosteric Modulator of TrkA, ska presenteras vid den globala smärtkonferensen IASP 2024 World Congress on Pain av Pontus Forsell, projektledare och Head of Discovery and Research på AlzeCure. Bland de andra författarna ingår Gunnar Nordvall, Maria Backlund, Veronica Lidell, Azita Rasti, Cristina Parrado-Fernandez, Johan Sandin och Märta Segerdahl.

Presentationen inkluderar nya prekliniska resultat som beskriver egenskaperna hos den nyligen valda läkemedelskandidaten för TrkA-NAM, ACD137. Data visar att substansen är en potent och selektiv negativ modulator av NGF/TrkA-signalering i cellbaserade analyser. Nya data i flera olika prekliniska smärtmodeller visar även på tydliga och signifikanta smärtstillande effekter av ACD137.

"Målmekanismen i projektet har en stark validering i smärta, både prekliniskt och kliniskt och vår nya läkemedelskandidat ACD137 i TrkA-NAM programmet är ett mycket bra exempel på de mycket potenta och selektiva substanser som vi tagit fram i projektet. ACD137 uppvisar mycket god smärtlindring i prekliniska modeller in vivo, och dessa nya data ger en tydlig validering av vår forsknings- och utvecklingsplattform", säger Pontus Forsell, Head of Discovery and Research på AlzeCure.

"De nya resultaten visar att ACD137 är en mycket lovande läkemedelskandidat med tydliga smärtstillande effekter. Att målmekanismen dessutom inte är kopplad till de biverkningar och beroendeproblem som observerats med opioider är förstås också viktigt för ett framtida godkännande", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma. ”Intresset för TrkA-NAM har även ökat ytterligare efter att Asahi Kasei nyligen inlett sin fas 2b-studie med AK-1830 mot knäledsartros, vilket validerar AlzeCures projekt, där vi tagit fram molekyler som är än mer potenta och selektiva än AK-1830”, fortsätter han.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/).