AlzeCure presenterar nya data på Alzheimer-konferensen AD/PD om NeuroRestore ACD856:s potentiella sjukdomsmodifierande effekt

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen AD/PD 2023 nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida. Presentationen innehåller nya prekliniska data med bolagets ledande kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom.

”Dessa nya data med ACD856 visar ytterligare att substansen har potentiella sjukdomsmodifierande egenskaper, både vad gäller att skydda nervceller från skada men även positiva långtidsverkande effekter på nervcellsfunktion”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure och medförfattare till abstractet.

Presentationen, med titeln Effects on neuroprotection and neuroplasticity by the clinical compound ACD856, a novel positive modulator of Trk-receptors from the NeuroRestore® platform, hölls av Johan Sandin, CSO, och innehåller nya prekliniska data med ACD856, den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-plattformen.

Resultaten från de prekliniska studierna visade att ACD856 har en neuroprotektiv effekt samt ökar mängden av SNAP25, ett protein som är kopplat till kontaktytorna mellan nervceller, så kallade synapser, vilka försvinner och leder till de klassiska symptomen i Alzheimers sjukdom. Vidare observerades även positiva ihållande långtidseffekter som tyder på effekter på nervcellenas plasticitet, ett fenomen som spelar en viktig roll i kognitiv funktion.

ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra inlärnings- och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom. Läkemedelskandidaten slutförde nyligen kliniska fas I-studier där både god säkerhet och tolerabilitet observerades i människa, samt att ACD856 tog sig över blod-hjärnbarriären och aktiverade regioner i hjärnan som är centrala för både kognitions- och depressionsbehandling.

”Med de positiva kliniska resultat som vi tidigare erhållit med ACD856, samt de nya prekliniska resultat som ytterligare stödjer en sjukdomsmodifierande effekt, har vi en mycket lovande läkemedelskandidat i vår forskningsportfölj vilket ger oss ökade möjligheter, bl a avseende affärsutveckling", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure.

De andra medförfattarna är Sanja Juric, Cristina Parrado-Fernández, Nather Madjid, Gunnar Nordvall, Maria Backlund, Märta Dahlström och Pontus Forsell.

Postern och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/