AlzeCure presenterar nya kliniska data med ACD856 på Alzheimer-konferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen AD/PD 2022, avseende nya kliniska data med sin ledande läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Results From a Single Ascending Dose (SAD) Study in Healthy Volunteers of ACD856, a Positive Modulator of Neurotrophin Trk-Receptors, hölls av projektledare Boel Nilsson, och innehåller nya kliniska data från fas I SAD-studien med den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore-projektet, ACD856. Data från studien, som genomfördes med syftet att utvärdera säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken av ACD856 i människa, visar på att ACD856 har en mycket god tolerabilitet och säkerhetsprofil utan några signifikanta säkerhetsfynd vid de testade doserna. Vidare hade substansen en mycket god farmakokinetisk profil med hög biotillgänglighet och en lämplig halveringstid för dosering en gång per dag. ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA och BDNF/TrkB medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra kognition och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom.

”Våra nya kliniska data med ACD856, som uppvisar både bra tolerabilitet och goda farmakokinetiska egenskaper, är viktiga positiva steg i den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten”, säger Boel Nilsson.
 
”Vi är förstås mycket glada för dessa positiva data och ser nu fram emot reultaten från den pågående fas I Multiple Ascending Dose (MAD) studien som vi räknar med att kunna läsa ut under sommaren i år. Läkemedelskandidaten ACD856 bygger på en ny verkningsmekanism som har stor potential för symptomlindrande och minnesförbättrande effekter i sjukdomar såsom Alzheimers", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstraktet är författat bland annat av Boel Nilsson, Dr. Johan Sandin, CSO på AlzeCure, Dr. Matthias Rother, Medical Program Director, och Dr. Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure.

Presentationen och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/