AlzeCure presenterar nya prekliniska Alzstatin-data på Alzheimer-konferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att ett abstract med nya prekliniska Alzstatin-data har antagits för en posterpresentation vid 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research som äger rum den 21 april 2022 på Karolinska Institutet i Stockholm.

Abstractet, med titeln Development of novel gamma-secretase modulators for the treatment of Alzheimer’s disease, kommer att presenteras av Dr. Maria Backlund vid 2nd Swedish Meeting for Alzheimer Research, med Center for Alzheimer Research vid Karolinska Institutet som värd. Övriga författare inkluderar Dr. Märta Dahlström, Veronica Lidell och Dr. Pontus Forsell, Head of Research and Discovery på AlzeCure.

Data från studien visar på att AC-0027875, en ny potent småmolekyls γ-sekretasmodulator (GSM) och en del av AlzeCures forskningsplattform Alzstatin, har en mycket god farmakokinetisk profil och passerar effektivt över blod-hjärn barriären och når höga koncentrationer i hjärnan. Detta, kombinerat med att substansen har en potent effekt på γ-sekretas, leder till att AC-0027875 kunde sänka mängden skadligt Aβ42 med över 50 procent. GSM representerar en lovande klass av Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för behandling av Alzheimers sjukdom och uppvisar flera nyckelegenskaper som gör dem lämpliga som en sjukdomsmodifierande eller förebyggande behandling av presymptomatisk Alzheimers sjukdom.

“Våra data visar att AC-0027875 snabbt når hjärnan i relevanta koncentrationer och kraftigt reducerar mängden skadligt Aβ42. Sammanfattningsvis tyder våra data på att γ-sekretasmodulatorer som AC-0027875 är en mycket lovande anti-amyloidogen terapi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom”, säger Maria Backlund, ADME specialist vid AlzeCure.

"Alzstatin är en småmolekylär sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers som påverkar produktionen av själva byggstenen, Aβ42, i de för sjukdomen så karakteristiska amyloida placken. Mekanismen lämpar sig särskilt väl för tidig, förebyggande behandling och dessa lovande data visar på de potenta effekter som våra substanser har", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Abstractet och postern kommer att finnas tillgängliga på AlzeCures hemsida efter presentationen (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).