AlzeCure presenterar nya prekliniska data med NeuroRestore ACD856 på ledande Alzheimer-konferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen AD/PD 2024, avseende nya prekliniska data med sin ledande kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom, nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln ACD856 is a biased positive allosteric modulator of Trk-receptors – Enhances neurite outgrowth but do not affect pain signaling, hölls av Pontus Forsell, Head of Discovery and Research på AlzeCure, och innehåller nya prekliniska data med den ledande kliniska läkemedelskandidaten ACD856, som ingår i NeuroRestore-plattformen.

Data från studien visar att ACD856 fungerar som en så kallad ”biased” PAM (positiv allosterisk modulator), d v s att substansen förstärker vissa signalvägar men inte andra, vilket gör att substansen kan ha potenta effekter och samtidigt bibehålla en god säkerhetsprofil. Resultaten visar att ACD856 kan stimulera nervcellsutväxt, något som är viktigt för kommunikationen mellan nervceller. Dessutom förbättrar substansen minnes- och inlärningsförmågan i prekliniska modeller. Däremot påverkas inte smärtsignalering, vilket visar på en selektiv stimulering av specifika signalvägar. ACD856 är en Trk-PAM och förstärker BDNF- och NGF-signalering, vilka bland annat spelar en viktig roll i normal nervcellsfunktion och bibehållandet av hjärnhälsan.

Substansen är under klinisk utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Nya prekliniska data tyder även på att ACD856 har potentiellt skyddande och sjukdomsmodifierande effekter. 

”Dessa nya data med ACD856 visar att substansen har tillväxtstimulerande och minnesförbättrande effekter, utan att påverka smärtsignalering. Denna selektivt stimulerande effekt lovar gott för den fortsatta kliniska utvecklingen”, säger Pontus Forsell.

”Med de positiva kliniska resultat som vi tidigare erhållit med ACD856, samt ytterligare nya prekliniska resultaten som stödjer en sjukdomsmodifierande effekt, har vi en lovande läkemedelskandidat inom Alzheimer-området, vilket är glädjande med hänsyn till det mycket stora medicinska behovet", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstraktet är författat av Pontus Forsell, Veronica Lidell, Azita Rasti, Gunnar Nordvall och Johan Sandin.

Presentationen finns tillgänglig på AlzeCures hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/