AlzeCure presenterar positiva prekliniska effektdata för smärtprojektet TrkA-NAM

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit positiva prekliniska in vivo-effektdata för smärtprojektet TrkA-NAM.

AlzeCures prekliniska smärtprojekt TrkA-NAM utgår från bolagets forskningsplattform Painless och är inriktat på behandling av svåra smärttillstånd, som till exempel artros i leder. I en nyligen avslutad in vivo-effektstudie har TrkA-NAM uppvisat positiva effekter i en preklinisk smärtmodell.

”Vi är mycket glada över att, som utlovat, kunna presentera effektdata från vårt spännande smärtprojekt TrkA-NAM. Resultaten är lovande, även om de är på preklinisk nivå, och jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av projektet”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB.

”Precis som våra andra projekt inom CNS-området är TrkA-NAM inriktat på ett område där det finns stort behov av effektivare behandlingar. Det finns även ett stort behov inom smärtfältet av att kunna ersätta opioider, som initerar beroendeproblematik. Det finns idag uppskattningsvis 250 miljoner patienter som lider av artros och ett stort behov av mer effektiva och tolerabla läkemedel som alternativ till dagens befintliga behandlingar som främst utgörs av opioder eller NSAIDS. Den stora marknadspotentialen inom svåra smärttillstånd såsom artros, tillsammans med att TrkA-NAM är baserat på en biologisk mekanism med stark preklinisk och klinisk validering, har medfört att vi redan sett ett stort intresse från potentiella samarbetspartners”.

Målsättningen med smärtprojektet TrkA-NAM är att utveckla en TrkA-negativ allosterisk modulator (NAM) som kan minska rörelseframkallad och spontan smärta hos patienter med svåra smärttillstånd. Målmekanismen har stark preklinisk och klinisk validering och AlzeCures unika substanser siktar på att differentiera sig från antikroppsbehandlingar med sin selektiva effekt på relevant signalväg så att optimal smärtstillande effekt kan uppnås utan att inducera sidoeffekter.

Därutöver är TrkA-NAM-substanserna småmolekylära, vilket både underlättar administrering för patienten (tablettform) samtidigt som det också̊ bidrar till en mer kostnadseffektiv behandling.