AlzeCure presenterar sjukdomsmodifierande data med NeuroRestore ACD856 på Alzheimerkonferensen CTAD

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att bolagets presentation på Alzheimer-konferensen CTAD 2023 nu finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida. Presentationen innehåller nya prekliniska data med bolagets ledande kliniska läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856, som utvecklas med fokus på Alzheimers sjukdom.

”Dessa nya prekliniska data ger ytterligare stöd för en potentiell sjukdomsmodifierande effekt av NeuroRestore ACD856. Detta tillsammans med de tidigare observerade minnesförbättrande effekterna, visar på en bred potential för denna läkemedelskandidat", säger Pontus Forsell, Head of Discovery and Research på AlzeCure Pharma.

Presentationen, med titeln NeuroRestore ACD856, a Trk-PAM in clinical development for Alzheimer’s disease shows neuroprotective and neurorestorative effects, hölls av Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma, och innehåller nya prekliniska data med ACD856, den ledande kliniska läkemedelskandidaten i NeuroRestore-plattformen.

Resultaten från de nya prekliniska studierna med ACD856 visar bland annat att substansen kan skydda nervceller mot toxiskt Ab42, det protein som bildar amyloida plack i hjärnan hos Alzheimer patienter. Vidare så observerades tillväxtstimulerande effekter på nervceller med ACD856. Dessa effekter har specifik relevans för Alzheimers sjukdom, där dysfunktion och förlust av nervceller är viktiga nyckelfynd i sjukdomen.

ACD856, som är en positiv modulator av både NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-medierad signallering, har i tidigare prekliniska studier visat sig förbättra inlärnings- och minnesförmåga och utvecklas primärt för behandling av Alzheimers sjukdom. Läkemedelskandidaten har genomgått kliniska fas I-studier, där både god säkerhet och tolerabilitet påvisades hos människor, men även att läkemedelskandidaten passerade blod-hjärnbarriären och att substansen aktiverade delar av hjärnan som är centrala för både kognition- och depressionsbehandling.

“Dessa nya resultat med NeuroRestore ACD856 stärker de kommersiella möjligheterna för projektet. Fynden har inte bara relevans för Alzheimers, utan även för andra neurogegenerativa sjukdomar, som till exempel Parkinsons och frontallobsdemens", säger Martin Jönsson.

Postern finns tillgänglig på AlzeCures hemsida (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).