AlzeCure presenterar vid internationell vetenskaplig konferens

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) meddelar idag att bolaget har två presentationer vid AD/PD 2019, den 14:e International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases, 26-31 mars, i Lissabon, Portugal.

Märta Dahlström, som är huvudförfattare till studien, kommer att ge sin muntliga presentation den 27 mars kl 14.00 WET (15.00 CET). Titeln på presentationen är: AC-25793, A Positive Modulator of Neurotrophin Signaling, Attenuates Scopolamine-Induced Memory Impairment and Reduces Depression-Like Symptoms in Mice.

””I denna studie så har vi inom vår NeuroRestore-plattform utvecklat nya småmolekyler som kan förbättra NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-signaleringen och dessa uppvisar en potent effekt i olika beteendemodeller. Våra data indikerar att molekyler som förbättrar NGF/TrkA- och BDNF/TrkB-signalering har en bred terapeutisk potential i olika neurodegenerativa sjukdomar”, kommenterar Dahlström.

Pontus Forsell, som är huvudförfattare till den andra studien, har sin posterpresentation 29-30 mars. Titeln på postern är: Identification and Development of Positive Modulators of Neurotrophin Signaling for Symptomatic Treatment of Cognitive Dysfunction.

”Det finns betydande prekliniskt stöd för att våra två läkemedelskandidater, ACD855 och ACD856, förbättrar kognitiv funktion in vivo. Det finns starka bevis från både olika cellulära modeller och från flera effektmodeller i djur. ACD855 är för närvarande i en klinisk fas 1-studie medan ACD856 är i preklinisk utvecklingsfas”, kommenterar Forsell.

“Att vi får möjlighet att ge två presentationer på denna stora konferens bekräftar intresset för våra projekt och ökar AlzeCures internationella exponering”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure Pharma AB.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, CEO

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.