AlzeCure publicerar kliniska resultat som stöder fortsatt utveckling av NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ytterligare en vetenskaplig artikel har publicerats om de kliniska fas I-resultaten som stöder den fortsatta utvecklingen av den ledande läkemedelskandidaten NeuroRestore ACD856.

Artikeln, med titeln ACD856, a Novel Positive Allosteric Modulator of Trk-receptors, Single Ascending Doses in Healthy Subjects: Safety and Pharmacokinetics, publicerades i European Journal of Clinical Pharmacology och ansvarig författare är Märta Segerdahl, MD, PhD och CMO på AlzeCure Pharma. Medförfattare är Boel Nilsson, Johan Bylund, Magnus Halldin, Matthias Rother, Erik Rein-Hedin och Kristin Önnestam. Tidigare så har AlzeCure publicerat positiva data från den efterföljande kliniska fas I MAD-studien.

Artikeln fokuserar på resultaten från den kliniska fas I-studien (Single Ascending Dose, SAD) med ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, men innehåller även data från den utförda mikrodos-studien i människa. Resultaten från denna studie, som var den första kliniska studien med ACD856, påvisade att substansen hade lämpliga farmakokinetiska egenskaper med en halveringstid i människa som möjliggör dosering en gång om dagen. Den efterföljande SAD-studien kunde bekräfta de goda farmakokinetiska egenskaperna med snabbt upptag i kroppen och en linjär ökning av subtansens koncentration i blodet med ökad oral dosering. Vidare observerades att substansen har god tolerabilitet och säkerhet i människa.

”De kliniska resultaten från fas I-studierna med ACD856 visar att substansen har en mycket lämplig profil för fortsatt klinisk utveckling. De tidigare publicerade kliniska resultaten från fas I MAD-studien med substansen visar att substansen även når hjärnan och kan aktivera nervbanor med relevans för både minne och inlärning, samt även depression”, säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure Pharma.

ACD856 är en Trk-PAM och förstärker BDNF- och NGF-signalering, vilka spelar en viktig roll i normal nervcellsfunktion. Substansen är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Nya prekliniska data tyder även på att ACD856 har potentiellt skyddande och sjukdomsmodifierande effekter.

“Resultaten för NeuroRestore ACD856 är lovande, och behovet av nya läkemedel inom området är mycket stort. Substansen har potential att förbättra inlärnings- och minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar och därför kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av flera indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, till exempel vid Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Artikeln finns tillgänglig via följande länk:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-024-03645-1