AlzeCure rapporterar anti-inflammatoriska effekter med NeuroRestore ACD856 med relevans för Alzheimers som leder till ny patentansökan

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar nervsystemet med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit preklinisk data för NeuroRestore inom inflammation, med relevans för Alzheimers sjukdom, och skickat in en ny patentansökan för NeuroRestore ACD856, som nu förbereds för kliniska fas II studier.

“Alzheimers sjukdom, såväl som andra neurodegenerativa sjukdomar, karaktäriseras av en inflammatorisk process i hjärnan. Långvarig inflammation, med frisättning av inflammatoriska och giftiga substanser, kan orsaka skada och nervcellsdöd. Att vi kan motverka sådana inflammatoriska processer är något som ytterligare öppnar upp nya möjligheter för ACD856”, säger Pontus Forsell, Head of Discovery & Research på AlzeCure.

Nya prekliniska data visar att NeuroRestore substansen ACD856, uppvisar anti-inflammatoriska egenskaper både centralt i hjärnan och perifert ute i kroppen med lindring av kliniska inflammatoriska symtom i prekliniska modeller samt en minskning av flera inflammatoriska markörer. Dessa nya data indikerar på en möjlighet att behandla sjukdomar med inslag av bland annat neuroinflammation, som t ex Alzheimers sjukdom samt att ACD856 kan ha en sjukdomsmodifierande effekt via dess anti-inflammatoriska egenskaper.

ACD856 och de andra substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan såsom BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner. Prekliniska resultat visar även på potentiellt neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser. Den biologiska mekanismen för NeuroRestore möjliggör flera indikationer, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, men även depression.

“Vi fortsätter att stärka patentportföljen för vårt NeuroRestore program, och har redan godkända patent i samtliga stora marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina. Den nya resultaten för vår kliniska läkemedelskandidat ACD856, som vi förbereder för fas II mot Alzheimer, ger ytterligare belägg för en sjukdomsmodifierande effekt samt generell användning mot neurodegenerativa sjukdomar, där neuroinflammation är centralt. Detta förbättrar ytterligare våra kommersiella möjligheter för denna lovande substans”, säger Martin Jönsson, VD vid AlzeCure Pharma.