AlzeCure tillkännager positiva data från klinisk studie med ACD440

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att det har fått positiva resultat från den kliniska fas Ib-studien med läkemedelskandidaten ACD440 mot neuropatisk smärta.

Resultaten, som erhölls något före plan, visar att ACD440, en TRPV1-antagonist och AlzeCures läkemedelskandidat mot neuropatisk smärta inom företagets Painless-plattform, kunde visa positiva proof-of-mechanism data, d v s visa smärtstillande effekt hos människa. Effekterna av ACD440 var tydligt signifikanta jämfört med placebo. Den tolererades också väl som topikal gel på huden vilket indikerar god lämplighet för ytterligare klinisk utveckling, d v s som en lokal behandling mot neuropatiska smärtstillstånd.

”Vi är mycket nöjda med att ACD440 både tolererades väl och kunde uppvisa en god smärtstillande effekt”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma. "Neuropatisk smärta är ett område med ett stort medicinskt behov, och vi tror att ACD440 skulle kunna förbättra livskvaliteten avsevärt för patienter som lider av neuropatisk smärta."

"Resultaten från den här genomförda proof-of-mechanism studien visar att ACD440 har mycket goda egenskaper samtidigt som det tydliggör värdet av AlzeCures breda projektportfölj, vilket tillsammans med företagets starka kassaposition gör AlzeCure intressant för både investerare och läkemedelsföretag", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma. "Vi ser nu fram emot att ta ACD440 vidare till fas II-studier, vilket också kan generera ännu större intresse för utlicensiering".

AlzeCure Pharma inledde den kliniska fas Ib-studien med ACD440 i december 2020. Förberedelser pågår för att inleda ytterligare kliniska prövningar och IND filing, med en planerad ansökan för en fas II-studie i slutet av 2021.