AlzeCure väljer läkemedelskandidat och går in i nästa utvecklingsfas med Alzstatin ACD680 mot Alzheimers

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har valt en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) och inlett preklinisk utvecklingsfas med bolagets preventiva och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat Alzstatin® ACD680.

ACD680 utvecklas inom AlzeCures Alzstatin-plattform, med målsättning att ta fram ett preventivt och sjukdomsmodifierande läkemedel för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. I projektet har nu en CD valts som kommer att gå vidare in i det prekliniska utvecklingsprogrammet, vilket omfattar prekliniska säkerhets- och tolerabilitetsstudier, men även formuleringsarbete och stabilitetstestning.

I Alzheimers sjukdom ansamlas ett protein, amyloid beta (Aβ42), till större aggregat, som till exempel plack, vilka har en skadlig effekt på nervcellerna och deras funktion. ACD680 är en så kallad gamma-sekretas modulator (GSM), vilken utgör en lovande klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv och sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM påverkar därigenom själva bildandet av byggstenen till de skadliga amyloida aggregaten och uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärnbarriären samt kan produceras mer kostnadeffektivt.

”Med Alzstatin vill vi erbjuda en preventiv och sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers i form av en oral terapi, som är icke-invasiv för patienter. Förutom att påverka en viktig sjukdomsmekanism så härrör ACD680 dessutom från en ny serie av molekyler som bland annat förväntas ge fördelar ur ett patentperspektiv, och en väsentligt längre patenttid”, säger Gunnar Nordvall, Director of Medicinal Chemistry på AlzeCure och projektledare.

”Vi är väldigt glada över att att ha inlett den prekliniska utvecklingen med ACD680. Vi bygger härigenom vidare på den kommunicerade strategin att stärka projektportföljen med utveckling av flera kandidater parallellt och visar också på AlzeCures kapacitet avseende utveckling och leverans. Med det ökade intresset inom Alzheimer-området ser vi spännande kommersiella möjligheter för Alzstatin framöver”, säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure.