AlzeCures Alzheimer-projekt har startat nästa kliniska fas I-studie med ACD856

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att den första studiedeltagaren har doserats i bolagets nästa kliniska fas I-studie (multiple ascending dose, MAD) med läkemedelskandidaten ACD856, med fokus på Alzheimers sjukdom.

”Det är glädjande att det kliniska utvecklingsprogrammet fortlöper enligt plan och att vi nu inlett denna uppföljande fas I-studie, i vilken vi ska utvärdera upprepad dosering av ACD856”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma AB. ”I augusti rapporterade vi data från vår SAD fas I-studie, där vi utvärderar singeladministrering av ACD856 vid olika doser, som visade att läkemedelskandidaten har god tolerabilitet och är lämplig för vidare klinisk utveckling som oral behandling av bland annat Alzheimers sjukdom. Jag ser mycket fram emot den fortsatta utvecklingen av ACD856 och att i ett nästa steg inleda tidiga effektstudier”.
 
MAD fas I-studien är AlzeCures tredje kliniska studie med ACD856, bolagets ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore-plattformen. ACD856 är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, som till exempel i Alzheimers sjukdom. Det primära studiemålet är att utvärdera läkemedelskandidatens tolerabilitet och säkerhet efter upprepad dosering och resultat från studien bedöms kunna erhållas under H1 2022.
 
Substanserna i NeuroRestore plattformen stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan, vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan inklusive minnesfunktioner.