AlzeCures Alzheimer-projekt NeuroRestore ACD856 visar positiv effekt på hjärnaktivitet i klinisk studie

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit nya data från den kliniska fas I-studien (multiple ascending dose, MAD) med upprepad dosering av läkemedelskandidaten ACD856, vilken utvecklas mot Alzheimers sjukdom och andra indikationer med kognitiv påverkan.

Nya data från en planerad explorativ analys i MAD-studien visar att ACD856 ökar EEG-aktiviteten i hjärnan. En tydlig skillnad kan ses efter administrering av substansen jämfört med innan. Dessa resultat sammantaget med tidigare rapporterade data visar att substansen tar sig över blod-hjärnbarriären, men även når och aktiverar nervbanor i hjärnan, med potential att ha positiva effekter på kognition.

MAD fas I-studien är AlzeCures tredje kliniska studie med ACD856, bolagets ledande läkemedelskandidat inom NeuroRestore-plattformen. Substansen är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Det primära studiemålet var att utvärdera läkemedelskandidatens tolerabilitet och säkerhet efter upprepad dosering. Som tidigare rapporterat så uppvisar ACD856 god säkerhet och tolerabilitet i både SAD och MAD studierna.

ACD856 och de andra substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan såsom BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition, något som påvisats i tidigare prekliniska studier. Nya prekliniska resultat visar även på potentiellt neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser. Den biologiska mekanismen bakom NeuroRestore möjliggör flera indikationer, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, men även traumatisk hjärnskada och depression.

"Dessa nya data är mycket lovande och visar att substansen når och aktiverar nervbanor i hjärnan, vars normala funktion är störd i sjukdomar som Alzheimers”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

“Det här är mycket goda nyheter som adderar till de tidigare positiva data för ACD856 och stärker ytterligare våra kommersiella möjligheter för denna lovande substans”, säger Martin Jönsson, VD.