AlzeCures Alzheimerprojekt NeuroRestore ACD856 beviljas ytterligare patent

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att patentverken i Kina, Indien, Sydafrika, Israel, Hongkong och Mexico har beviljat patent som täcker bolagets kliniska läkemedelskandidat ACD856, som utvecklas mot Alzheimer och andra störningar med kognitiv funktionsnedsättning.

"Detta stärker patentportföljen för ACD856 ytterligare och ingår som en viktig del i vårt fortsatta strategiska patentarbete med NeuroRestore-programmet där målet är att bygga ett globalt täckande IP-skydd för molekylen", säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma.

Företagets patentansökan för ACD856 har nu även beviljats i Kina, Indien, Sydafrika, Israel, Hongkong och Mexico. Patentnumren är ZL2019800147986, IN432151, ZA2020/04220, IL276624, HK40033844 respektive MX402512 och patenten förväntas ge skydd ända fram till 2039. Sedan tidigare har ACD856 beviljats patent i USA, Japan och Europa.

"Utökad patenttäckning stärker de kommersiella möjligheterna för ACD856, särskilt i kombination med de positiva kliniska data som vi tidigare erhållit. ACD856 är dessutom inriktat på behandling av Alzheimers och depression, områden med mycket stora medicinska behov", säger AlzeCures VD Martin Jönsson.

ACD856 och andra substanser från NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan som BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervceller och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner.

AlzeCure avslutade kliniska fas I-studier med ACD856 under 2022, där både god säkerhet och tolerabilitet påvisades hos människor, men även att läkemedelskandidaten passerade blod-hjärnbarriären och att substansen aktiverade delar av hjärnan som är centrala för både kognition- och depressionsbehandling. Nya prekliniska resultat visar dessutom på potentiella neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser, vilket kan vara mycket betydelsefullt för projektet.