AlzeCures kliniska fas II-studieupplägg i neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440 nu tillgängligt

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att studieupplägget för den planerade kliniska fas II-studien i neuropatisk smärta med ACD440, den ledande icke opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, nu finns tillgängligt på ClinicalTrials.gov.

ACD440, som är en TRPV1-antagonist för topikalt bruk, erhöll nyligen godkännanden från regulatoriska myndigheter för den kliniska fas II-studien som syftar till att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat inom smärta. Den planerade studien NCT05416931 är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over-studie och finns nu upplagd på ClinicalTrials.gov: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05416931?term=NCT05416931&draw=2&rank=1

"Vi ser framemot att initiera denna viktiga fas II studie i perifer neuropatisk smärta, ett område med mycket stora medicinska behov där upp till 80% av patienterna inte får tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.