Årsstämma 2021

Den 17 maj 2021, hölls årsstämma i AlzeCure Pharma AB (publ).