Eli Lillys och AstraZenecas f d forskningschef Dr. Jan Lundberg invald i bolagets styrelse

AlzeCure Pharma AB, ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att Professor Jan Lundberg har valts in som ny styrelseledamot vid bolagets årsstämma 2024.

Professor Jan Lundberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996 – 2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010 – 2018). Han har lett utvecklingen av mer än 200 läkemedelskandidater, bland annat inom Alzheimer och smärta, med 30 godkända produkter inom flera terapeutiska områden. Vidare var Dr. Lundberg medgrundare till medtech-bolaget Aerocrine, som sedermera köptes upp av brittiska Circassia Pharmaceuticals för 1,78 miljarder kronor 2015.

Innan han började på Astra var Dr. Lundberg professor i farmakologi vid Karolinska Institutet, där han också doktorerat. Han har även under fyra år läst läkarutbildningen vid Göteborgs universitet. Hans forskning har resulterat i över 500 publicerade artiklar i peer review-granskade vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Lundberg är också hedersdoktor vid farmakologiska fakulteten vid Uppsala universitet och har erhållit både Fernström- och Jahre-priset. Under åren har han även varit aktiv i flera internationella myndighetskommittéer. För närvarande är han styrelsemedlem i fyra olika läkemedels- och bioteknikbolag, och hans stora erfarenhet inom forskning och utveckling med ett stort intresse för centrala nervsjukdomar blir en stor tillgång för AlzeCure.

"AlzeCure har en fantastiskt spännande och lovande projektportfölj inom områden med mycket stora medicinska behov och inom områden som jag arbetat med. Jag är glad att kunna ansluta mig till bolaget i denna spännande utvecklingsfas och bidra till bolagets fortsatta framgångar", säger Dr. Jan Lundberg.

"Vi är otroligt tacksamma och glada över att Jan Lundberg har valts in i bolagets styrelse, och vi är övertygande om att hans erfarenhet och kunskap kommer att bidraga mycket positivt till vår fortsatta framtida utveckling”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure Pharma.