Ny doktorsavhandling inom Alzheimer presenteras idag av AlzeCure Pharma och Karolinska Institutet

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) och Karolinska Intitutet har haft ett flerårigt forskningssamarbete inom CNS-området, och den gemensamma doktoranden Märta Dahlström försvarar idag sin doktorsavhandling på en offentlig disputation på Karolinska Institutet.

Märta Dahlström, doktorand och huvudförfattare, presenterar i dag klockan 09.30 CET sin avhandling med titeln Drug Discovery targeting non-amyloid pathways in Alzheimer’s disease.

Avhandlingen, som möjliggjordes tack vare generöst stöd från Swedish Brain Power, undersöker två olika målmekanismer för tänkbar läkemedelsutveckling inom Alzheimers sjukdom varav en berör Nerve Growth Factor (NGF). NGF är involverat i flera viktiga biologiska processer, som till exempel smärtsignalering, synaptisk plasticitet och kognition. Studierna, som bland annat har lett till upptäckten av en klass av substanser med potenta effekter i djur, har genererat flera manuskript varav ett antal redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

“Avhandlingen som presenteras idag är mycket intressant och tydliggör vikten av fortsatt intensivt utvecklingsarbete för att ta fram nya effektiva behandlingar inom Alzheimerfältet. Detta viktiga indikationsområde har stora medicinska behov, och nya terapier kommer att vara en kritisk del av våra framtida medicinska behandlingar”, säger Maria Eriksdotter, huvudhandledare, dekan och professor i geriatrik vid Karolinska Institutet, Stockholm.

AlzeCure avser att bygga vidare på resultaten och samarbetet med Karolinska Institutet för att ytterligare stärka bolagets forskning inom projektplattformarna NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

”AlzeCure har haft ett väldigt produktivt samarbete med Karolinska Institutet i flera år inom detta mycket spännande område, som nu resulterar i en avhandling. Detta är viktiga steg för AlzeCure Pharma i ett område med stort medicinskt behov”, kommenterar Pontus Forsell, bihandledare och Head of Discovery på AlzeCure Pharma. 

Länk till avhandlingen via KI: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47046

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08.00 CET.

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna inom Alzheimer-området – NeuroRestore® och Alzstatin®. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även även en forskningsplattform inom smärtområdet, Painless, som innehåller två projekt: TrkA-NAM och VR1. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.
 

Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 45 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknades 2018 att uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 10 miljarder USD. I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.