Nya data med Alzstatin för preventiv behandling mot Alzheimer presenterade vid Alzheimerkonferensen CTAD

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att att bolagets presentation avseende forskningsplattformen Alzstatin som presenterades vid den vetenskapliga konferensen CTAD i San Francisco nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Postern, med titeln AC-0027875, a novel gamma-secretase modulator for the treatment of Alzheimer’s disease, presenterades av Dr. Johan Sandin och innehåller nya prekliniska data med AC-0027875 som visar på substansens potenta effekter på amyloid produktion, vilket indikerar att substanser i Alzstatin®-plattformen är lovande som en preventiv och sjukdomsmodifierande behandling av tidig Alzheimers sjukdom.

Presentationen inkluderade resultat med AC-0027875, en ny potent gamma-sekretasmodulator (GSM) i AlzeCures Alzstatin-plattform, som uppvisade potenta effekter på toxisk Aβ42-produktion i celler och djur. Data visade på sänkningar på över 50% in vivo med en snabb insättning av effekt och god duration. AC-0027875 hade också goda farmakokinetiska egenskaper med hög penetration över blod-hjärn barriären som resulterade i hög koncentration av substansen i målorganet, hjärnan.

GSM utgör en lovande klass av småmolekylära Aβ42-sänkande anti-amyloidogena substanser för preventiv eller sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. GSM uppvisar flera nyckelegenskaper som särskiljer sig från antikroppbehandlingar, bland annat att den kan tas i tablettform, lätt tar sig över blod-hjärn barriären samt kan produceras mer kostnadseffektivt.

“Aβ42 spelar en viktig patogen roll vid Alzheimers sjukdom och ansamlas i hjärnan många år innan tydliga symtom utvecklas. En GSM som AC-0027875 lämpar sig särskilt väl för tidig, förebyggande behandling och dessa nya lovande resultat visar att substansen snabbt når hjärnan i relevanta koncentrationer, vilket kraftigt minskar nivåerna av skadligt Aβ42”, säger Gunnar Nordvall, Projektledare och Director of Medicinal Chemistry på AlzeCure Pharma.

"Vi ser ett stort intresse inom området för Alzstatin då den erbjuder tillgång till en potentiellt preventiv oral terapi, som är icke-invasiv för patienter och med dessa nya data stärks ytterligare de kommersiella möjligheterna för vår forskningsplattform Alzstatin", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Presentationen finns tillgänglig på AlzeCures hemsida (https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer).