Sista patienten inkluderad i AlzeCures kliniska fas II-studie i perifer neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att den sista patienten nu har inkluderats i den pågående kliniska fas II-studien med den ledande icke-opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.

Den pågående kliniska fas II-studien som utförs i samarbete med LINK Medical Research i Uppsala är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over-studie som syftar till att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440. Huvudresultaten från studien förväntas senast till sommaren 2023.

AlzeCures läkemedelskandidat ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1 som ligger till grund för projektet belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021. Det finns således en stark vetenskaplig basis för denna biologiska mekanism, inklusive dess relation till smärtsignalering. ACD440 som även är bolagets ledande läkemedelskandidat inom plattformen Painless genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021. Där sågs både mycket god tolerabilitet och säkerhet, men även en potent, långtidsverkande smärtstillande effekt av substansen som appliceras som en gel på huden.

Det medicinska behovet inom neuropatisk smärta är mycket stort, inte minst för att finna alternativ till opioider. Marknaden för neuropatisk smärta är den enskilt störst marknadssegmentet inom smärtbehandling vilken årligen omsätter över 11 miljarder USD. Upp till 80% av patienterna får inte tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar.

”Studien har utvecklats väl och att vi nu kunnat inkludera den sista patienten i studien gör att vi hyser goda förhoppningar om att studien även kommer att leverera resultaten enligt vad vi tidigare kommunicerat.”, säger Märta Segerdahl, MD, PhD, projektledare och CMO på AlzeCure. "Vi ser en spännande potential med ACD440, där man kan bredda den fortsatta utvecklingen med andra formuleringar, och därigenom möjligöra flera indikationer.

"Med de tidigare positiva resultaten från fas Ib-studien ser vi framemot utläsningen av denna fas II studie. Det finns redan intresse för projektet och med fas II data kan projektet generera ännu större intresse för utlicensiering inom ett segment med väldigt stort medicinskt behov", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.