Presentationer och intervjuer

  Presentation Media Date

Se intervju hos Redeye med VD Martin Jönsson och Märta Segerdahl MD, PhD. Sista patienten inkluderad i AlzeCures kliniska fas II-studie i perifer neuropatisk smärta med icke-opioiden ACD440.

31 Januari, 2023

VD Martin Jönssons intervju med Redeye, om utfallet i emissionen och milstolpar under 2023, 9 Januari

9 januari, 2023