Årsstämma 2019

Aktieägarna i AlzeCure Pharma AB (publ), org.nr 559094-8302, höll årsstämma den 22 maj 2019 i Hamilton Advokatbyrås i Stockholm.